Category Archives: Dutch

“De globalisten hebben een nieuw offensief gelanceerd tegen de burgers van de Aarde”

Frontnieuws

(Dutch)

“De globalisten hebben een nieuw offensief gelanceerd tegen de burgers van de Aarde”

June 2, 2022

Deze schaduw huurlingen van de private kapitaalmarkt hebben dit gedaan door de opgeleiden onder ons om te kopen, en te intimideren; de besten en de slimsten, die beter wisten, namen de dertig shekels, een mooie prijs, om een oogje dicht te knijpen voor het kwaad in het volle zicht.

De huidige poging om een “valse” wereldoorlog te creëren tussen het denkbeeldige “Westen” aan de ene kant en Rusland, China, Noord-Korea en Iran aan de andere kant, terwijl men tegelijkertijd de economische en politieke systemen van al die landen, van alle naties van de wereld, manipuleert en domineert, is een zowel afzichtelijk als ingenieus plan, dat in zijn omvang zijn weerga niet kent.

Maar dergelijke complotten voor absolute overheersing zijn zeker niet nieuw in de geschiedenis, zij zijn alleen nog nooit gelanceerd met gebruikmaking van AI, supercomputers, CCTV-camera’s, 5-G, lage omloopbaan satellieten, drones, en een weaponized media-entertainment complex dat geen grenzen kent.

Als u denkt dat niemand zo kwaadaardig kan zijn, of zo zelfverzekerd, om iets op die schaal te proberen, dan heb ik u een droevig verhaal te vertellen.

De eerste stap voor het scheppen van een “valse” wereldoorlog bestond uit de (nog steeds geheime en ontoegankelijke) acties om Rusland zover te krijgen dat het de Oekraïne binnenviel.

Wij weten zeker dat deze operatie lang en ingewikkeld was, en dat de Verenigde Staten, NAVO-leden zoals Duitsland, en andere naties erbij betrokken waren, en dat er hoogstwaarschijnlijk ook facties binnen Rusland zelf bij betrokken waren.

Rusland heeft zich niet verzet tegen de misdadige agenda van het Economisch Wereldforum en zijn schimmige geldschieters. Als er al iets was, dan was president Poetin een kaartdragend lid van deze mondiale instellingen. Maar de teerling is geworpen in Kiev, en nu stelt Rusland als reactie op deze aanval het hele wereldbestuur ter discussie, te beginnen met zijn terugtrekking uit de Wereldgezondheidsorganisatie.

Er is geen ruimte meer voor dialoog; de naties van Europa, en Azië, te beginnen met Duitsland en Japan, verhogen radicaal hun militaire budgetten en hun binnenlandse bewaking, en het aantal naties met kernwapens zou in het komende decennium gemakkelijk kunnen verdubbelen. Dus ook het totale aantal kernwapens zou kunnen verdubbelen. Kortom, wij staan voor de realiteit van een wereldoorlog, ook al waren de verraderlijke politici niet van plan zo ver te gaan.

Na de inval in Oekraïne kwam de lockdown van Shanghai door onzichtbare krachten, ongetwijfeld betaald door de miljardairs.

Shanghai werd een gevangenis, de leiders gebruikten de valse COVID -19 als voorwendsel om de mensen in hun huizen op te sluiten en hen met de hongerdood te bedreigen.

Een duidelijke boodschap werd uitgezonden naar de hele wereld.

Natuurlijk zijn de particuliere aandelen en de multinationale ondernemingen al tientallen jaren eigenaar van Shanghai. Het verschil deze keer was dat iedereen, behalve de superrijken, opgesloten zat.

De bedrijfsmedia verdraaiden het verhaal over Shanghai zodanig dat het onherkenbaar werd. De bedrijfsmedia verkondigden dat het niet de parasitaire miljardairsklasse was die Shanghai had overgenomen, maar dat het “links”, “socialisme”, en vooral de “Chinese Communistische Partij” was die bloed aan haar handen had.

De “Westerse” bedrijfsmedia beschrijven grinnikend hoe premier Li Keqiang het plaatselijke bestuur steunt en zich verzet tegen de COVID-19 lockdowns, terwijl president (voorzitter) Xi Jinping, die nu als “communist” rood geschilderd wordt, blijft aandringen op een totalitair zero-tolerance beleid.

Waarschijnlijk is Xi gedwongen de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor deze door globalisten in binnen- en buitenland geïnstigeerde lockdowns, en wordt Li opgeworpen als een heroïsche figuur met wie het Westen kan samenwerken – en valt hij onder de invloed van de globalisten, die zich haasten om hun voetafdrukken te bedekken.

De wereldfinanciën hebben deze nachtmerrie in Shanghai geschapen, en vervolgens de schuld gegeven aan het socialisme, om de burgers van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Japan, naties die nu volledig in handen zijn van de wereldfinanciën, ervan te overtuigen dat zij vrij zijn en dat China een communistische dictatuur is.

Elk “socialistisch” systeem waarin de regering de rol speelt van controleur van de wereldfinanciën, herverdeler van rijkdom, of beschermer van de werkende mensen, moet bespot en afgedaan worden als een dictatuur.

Rechtse bloggers hebben verslagen en grafieken gepubliceerd waaruit zou blijken dat de geavanceerde Kaukasische landen van Europa, Australië en de Verenigde Staten het doelwit zijn van bevolkingsvermindering in een dodelijk complot dat door de Aziaten is gesmeed.

Het is twijfelachtig of deze oorlog tegen Kaukasiërs is, maar het is heel goed mogelijk dat de echte of verzonnen statistieken die aangeboden worden om dat perspectief te ondersteunen, in omloop worden gebracht om ervoor te zorgen dat de klassenoorlog verward wordt met een rassenoorlog. Dat is per slot van rekening wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. In feite hebben de Verenigde Staten een oude traditie van het verbergen van een klassenoorlog achter een rassenoorlog, die teruggaat tot de jaren 1850.

Soortgelijke strategieën worden toegepast in Iran, een andere officiële vijand van het “Westen”. Iran heeft de aanval van de globalisten beter weerstaan dan de meeste andere landen, maar nu wordt het aangekondigd als het eerste land dat biometrische ID’s, dat wil zeggen digitale paspoorten, eist voor de aankoop van voedsel.

De globalistische agenten dringen dit beleid op de armen en hulpelozen als een middel om Iran in de kudde te trekken. Het is ook een gelegenheid voor anti-globalistisch rechts, degenen die smeergeld van de globalisten aannemen om het globalisme op een scheefgetrokken racistische manier aan te vallen, om te beweren dat Iran de vijand is, dat het zijn volk op een unieke, onchristelijke manier misbruikt.

Tenslotte is er de Democratische Volksrepubliek Korea, de natie die het langst stand heeft gehouden tegen de COVID-19 fraude, en die geweigerd heeft bekend te maken dat een van haar burgers deze mythische ziekte had opgelopen, of te pleiten voor dat medische wapensysteem van vaccins, sociale distantie, en maskers.

Toen, op 12 mei 2022, kondigde het hoofd van Noord-Korea, voorzitter Kim Jung-un, plotseling aan dat er COVID-19 gevallen, meer bepaald de belachelijke variant Omicron, in zijn natie waren. Hij verklaarde dat Pyongyang zou worden vergrendeld.

Als hitsige hyena’s sprongen de bedrijfskranten op en neer over deze verzonnen crisis.

Voordat wij wisten wat er gebeurd was, droegen de Noord-Koreanen domme maskers en spoten overal nutteloze en gevaarlijke ontsmettingsmiddelen.

Noord-Korea wordt aangevallen door dezelfde verborgen krachten die het World Economic Forum en andere globalistische instellingen leiden die de superrijken bedienen. Noord-Korea was geen Utopia, maar zij konden zich tegen deze overname verzetten en nu kunnen zij dat niet meer. Waarschijnlijk werden de besluitvormers in Pyongyang bedreigd, en ook afbetaald. Dat is in elk ander land gebeurd.

Veelbetekenend is dat Noord-Korea COVID-19 hardhandig heeft aangepakt op hetzelfde moment dat Zuid-Korea de eisen voor maskers versoepelde en een einde maakte aan vaccinpaspoorten voor restaurants en winkels. Deze gang van zaken was geen toeval.

Voorspelbaar vertelden de bedrijfsmedia ons dat deze ideologisch vreemde naties hun volk onderdrukten met extreme COVID-19 maatregelen, in tegenstelling tot het rationele en democratische “Westen” dat zich aan het openstellen is.

Het plan is om beelden van totalitarisme op China, Noord-Korea en Iran te projecteren op hetzelfde moment dat de miljardairs de basis leggen voor techno-tirannie in de “Westerse” naties die gecontroleerd worden door particuliere technologiebedrijven uit de Verenigde Staten, Duitsland, en Israël (en andere naties) met behulp van CCTV-camera’s, geo-fencing, 5G en meedogenloze gerichte reclame via televisie, internet, school, of onderzoeksinstelling.

Dat wil zeggen dat de naties die zich tegen de neoliberale ideeën hebben verzet, worden beschreven als de bron van het resulterende totalitarisme. Dat te doen is een geniale daad van de meesters van de propaganda.

De mist die daardoor ontstaat stelt hen in staat ons digitale munteenheden op te dringen die elk moment door de corporatieve staat kunnen worden geblokkeerd, slimme steden en slimme auto’s die ontworpen zijn om ons gevangenen te maken in onze huizen, die allemaal onderworpen zijn aan voortdurende bewaking.

Zoals Cindy Niles het uitdrukte, “de weg naar de hel is geplaveid met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.”

Dat betekent dat wij ons moeten scharen achter de burgers van Pyongyang, en van Shanghai, tegen de overname door de globalisten. Wij mogen nooit toestaan dat de narcistische retoriek van de miljardair ons ervan overtuigt om deze medeslachtoffers als agressors te behandelen.

Wij kunnen de globalisten niet verslaan, tenzij wij op plaatselijk niveau alternatieve voorlopige regeringen vormen en tegelijkertijd een internationale, niet “globalistische” alliantie vormen tegen het fascisme van de ondernemingen.

De miljardairs weten dat het met hen gedaan is, als wij in alle landen van de Aarde gelijkgezinden voor een gemeenschappelijk doel bijeenbrengen. Zij zullen elk bedrag betalen om ons te verwarren en te verdelen, om zoveel mogelijk publieke figuren te bedreigen en om te kopen, om hun radicale herstructurering van de Aarde door te voeren.

Uitreiken naar de burgers van de naties die opzettelijk als de vijand gebrandmerkt zijn als deel van het globalistische complot is een kritieke strategie om de strijd in ons voordeel te doen omslaan.