Category Archives: Talks

Чому Сполученим Штатам потрібен справді незалежний президент? (Speech in Ukrainian for the people of the Ukraine)

Чому Сполученим Штатам потрібен справді незалежний президент?

Емануель Пастрейч

Шановні громадяни великого народу України

Я щиро співчуваю вам, коли чую жахливі історії про те, як ваш народ був принесений в жертву в потворній боротьбі за геополітичну владу між іноземними військами, за контроль над ресурсами транснаціональними корпораціями, і ви стали жертвами численних змов фашистів і найманців, які сповнені рішучості використовувати вас як привід для збільшення своєї огидної сили. Ці сили, видимі й невидимі, прагнуть посилити напруженість і насильство, щоб отримати можливість зруйнувати верховенство права і змусити невинних людей підтримувати політику, яку вони в іншому випадку ніколи б не підтримували. Вони хотіли б, щоб в Україні затягнувся конфлікт на кшталт Афганістану чи Іраку, або навіть світова війна, якщо це допоможе їм захопити владу.

Хоча це, безумовно, правда, що в кожному окремому випадку дії Сполучених Штатів можуть бути корисними для деяких людей, які стикаються з хаосом в Україні. Проте, зрештою, Сполучені Штати не можуть виконувати позитивну роль у регіоні у військовому чи навіть політичному сенсі, і повинні відмовитися від військового нарощування, припинити НАТО та створити систему колективної безпеки, засновану на принципах Статуту Організації Об’єднаних Націй, який у цей критичний момент охоплює справжній інтернаціоналізм.

Ми повинні були перетворити «мечі на лемеші» у 1945 році, але нам це не вдалося. Сумна історія, як Сполучені Штати були заражені імперіалізмом Великої Британії.

Прошу вибачення у вас, жертви американської дурості та сліпоти.

Це те, що зробить моя адміністрація: навіть якщо деякі розчаровані тим, що ми не можемо підтримати їх у протистоянні російському імперіалізму, ми сподіваємося, що вони зможуть мислити раціонально та стратегічно і зрозуміють, що якщо кінцевою метою є цілісність і незалежність України, тоді єдиним рішенням є побудова України, яка не залежить від тієї чи іншої світової держави.

Справжнє рішення може прийти лише від народу України, і конфлікт між Сполученими Штатами, Росією та Німеччиною (і, можливо, також Туреччиною та Польщею) не підвищить незалежність.

Сполучені Штати нерозумно розширили свою глобальну присутність після того, як Радянський Союз вийшов з Афганістану. Тепер, коли ми вийшли з Афганістану після нищівної двадцятирічної битви в цій країні, ми, американці, повинні усвідомити глибоку шкоду, завдану нашому суспільству, нашій економіці та нашим основним цінностям, завданих цією глобалістичною експансією.

У певному сенсі Сполучені Штати стали Радянським Союзом; ми зараз настільки невпевнені в собі, що повинні діяти впевнено та зарозуміло, ми повинні взяти на себе зобов’язання щодо масштабних проектів, які ми не можемо підтримати, тому що вони не дозволяють нам зіткнутися з нашим внутрішнім глибоким розпадом, і ми чіпляємося за мертву ідеологію та хворі установи (університети, газети, науково-дослідні інститути та державні установи), які руйнуються на наших очах.

Народ України мудрий і бачив погані звички великих держав протягом всієї історії. Ви знаєте, що імперіалізм — заразна хвороба.

Ситуація на Донбасі може призвести до довгострокового конфлікту, як-от 30-річна війна між Росією, Польщею та Туреччиною за контроль над Україною в 17 столітті. Такої ситуації потрібно уникнути за будь-яку ціну.

Сполучені Штати зайшли занадто далеко в підтримці фашистських груп, втручаючись у ваші внутрішні економічні справи та пропагандистськими кампаніями по всьому світу. Мої глибокі вибачення за вплив на вашу націю жахливого розпаду систем у Сполучених Штатах, які колись служили реальній меті.

Водночас я буду говорити з вами відверто як людина, яка глибоко стурбована за Україну. Я кажу вам, що ми не повинні забувати, що і Росія, і Німеччина мають давні традиції імперіалізму, а їхні еліти також мріють про глобальну могутність. Вони конспектують американські невдачі та злочини в Україні. Але вони роблять це не тому, що хочуть справедливості для вашої країни. Ні, в обох країнах є багато фракцій, які зацікавлені в поширенні власної влади на весь регіон, співпрацюючи або конкуруючи один з одним.

Я б також не довіряв Польщі, Туреччині чи Італії чи іншим глобальним інституціям, які прагнуть пожертвувати Україною заради своїх цілей.

Моя адміністрація буде прагнути відродити справжній інтернаціоналізм, який надихнув багатьох у 1930-х і 1940-х роках і призвів до поразки фашизму.

Цей інтернаціоналізм не буде стосуватися побудови нових імперій.

Ми не зацікавлені в створенні війни в Україні як способу підтримки військової економіки Сполучених Штатів. Ця економічна милиця війни Сполучених Штатів як засіб створення попиту має прийти до кінця, якщо ми хочемо врятувати нашу планету. Ми також не зацікавлені в тому, щоб угруповання в Росії та Німеччині з власними імперіалістичними планами звинувачували у всьому Сполучені Штати й намагалися представити себе як рятівників.

Ми з вами разом зустрінемо правду і не боятимемося зла. Ми будемо прагнути до справжніх інтересів українців і вийдемо за межі зали брехні та обману, які збили зі шляху весь світ.

“한국인만 몰랐던 더큰 대한민국: 한국의 정신에서 유아교육의답을 찾다”

다국적기업과의 전쟁

다국적 기업을 상대로한 전쟁에 우리는 어떻게 대응해야 하나?

임마누엘 페스트라이쉬

(신제노 번역)

우리는 제2차 세계대전의 규모보다 훨씬 더 큰 규모의 세계대전의 한복판에 있음을 알게 되었습니다.

하지만 전쟁의 본질은 바뀌었고, 결과적으로 많은 사람들은 무슨 일이 일어나고 있는지 상상할 수 없습니다.

그들은 그것이 권력을 둘러싼 국가간의 투쟁이라고 생각하는데, 사실 그것은 인류의 대부분을 파괴하려는

슈퍼리치들의 활동입니다. 게다가, 가장 위험한 순간을 만드는 것은 이 전쟁에서 전략의 일부입니다.

당장은 대부분의 사람들에게 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보이고, 마치 모든것이 서서히 정상으로 돌아오는 것처럼

말입니다. 이 전쟁의 최전선은 COVID19 공포와 강제 백신의 추진입니다. 모든 방향에서 우리에게 다가오는 그 압박은 의학이나 보건과는 아무 상관이 없습니다. 문제는 오진도 아니고 과학의 착오도 아니라는것입니다.

오히려 다국적 기업들은 정부, 대학, 연구소를 포함한 모든 믿을수 있는 정보의 원천을 파괴하기 시작했습니다.

전문가들이 기업으로부터 시키는 대로 말하도록 하고, 사람들이 어떤 과학 없이도 기업이 원하는 약물을 신체에 주입하도록 강요받는 시스템을 구축하도록 하는 것입니다. 단지 공포와 권위를 이용했을 뿐입니다.

COVID 19는 인간 삶의 모든 측면을 차지하기 위한 더 큰 계획의 일부에 불과합니다.

그것은 우리의 몸을 점령하기 위한 수단이기 때문에 전투의 최전선입니다.

기업들이 유전자 변형 RNA, 즉 나노 센서를 우리 혈액에 도입할 수 있도록 허용함으로써 말입니다.

하지만 이 회사들의 무기에는 다른 무기들이 있습니다.

회사들   은 우리가 그들에게 의존해서 식량을 얻기를 바랍니다. 그들은 우리가 직접 식량을 재배할수있는

모든 기회를 파괴하고, 그들이 생산한 고당도로 가공되고 건강에 좋지 않은 음식을 소비하도록 강요합니다.

그들은 농부들에게 1회용 씨앗과 함께 GMO 식물을 사용하도록 강요하고, 토양을 파괴하는 석유 기반의 비료와 살충제를 사용하도록 강요하고, 농부들을 회사 제품에 더 의존하게 만듭니다. (모두 우리의 세금으로 지불되는 정부 프로그램으로 자금을 지원받습니다). 그들은 또한 우리 모두가 그들에 의해 통제되는 해외로부터의 식량 수입에 의존하도록 노력합니다. 그들이 통제하는 제품을 사야 합니다. 그것들은 우리가 태양과 물, 그리고 우리 자신의 음식을 만들기 위해 모든 사람들의 소유인 흙을 사용하는 것을 막습니다. 그들은 심지어 차가운 도시 문화를 장려하고, 음식 자립을 파괴하는 방법으로 사람들을 도시로 이주하도록 강요함으로써 농사를 퇴보하게 합니다.

이 회사들은 국가 및 국제 은행과의 부패한 관계를 통해 무에서 무로 벌어들인 돈으로 전 세계의 농지를 매입하고 있습니다. 그들은 모든 반대파들이 굶어 죽을 수 있는 날을 준비하고 있습니다.

그들은 물을 통제하고, 공급을 사유화하고, 병에 담아야 할 물을 사도록 강요하고, 병에 든 물이 건강에 덜 좋을 때 더 건강하다고 생각하게 하고, 그들은 우리에게 환경을 해치고 시민들을 해치는 농업과 산업에 위험한 양의 물을 낭비하도록 강요합니다. 그들은, 거짓으로, 이 과정이 “성장”이라고 주장합니다.

그들은 “부동산”이라는 개념을 이용하여 인위적으로 땅값을 부풀리고 우리에게 위기의 속도로 주택값을 내도록 강요합니다. 우리에게 심각한 비율의 집값을 지불하라고 강요합니다. 투자은행과 부동산 비용의 관계는 언론에서 금기시되는 주제입니다.

그들은 우리에게 집과 아파트를 사기 위해 대출을 받으라고 강요함으로써 부를 쌓고, 그들은 우리가 행복하기 위해 비싼 주택에 돈을 낭비해야 한다고 설득하기 위해 영화, 광고, 광고판을 만듭니다.

그들은 우리가 물, 바람, 태양력, 심지어 우리의 근육을 통해서도 우리 자신의 에너지를 창조하는 것을 불가능하게 만듭니다. 그들만이 수입 화석 연료를 통해 공급하는 전기나 석유에 대한 의존을 강요합니다. 이들은 난방과 냉방에도 큰 돈을 벌고, 건물을 “에너지 효율”이라고 선전하면서도 낭비적인 방식으로 설계합니다.

그들은 전문가와 정치인들에게 뇌물을 주어 자동차를 위해 디자인된 도시를 만들어 위험하고 비싼 제품을 사도록 강요하고 수입 석유에 의존하도록 합니다. 이 모든 고속도로, 자동차 사고, 오염된 공기로 인한 암, 우리는 모든 가정에 태양 전지판을 무료로 쉽게 설치할 수 있었습니다. 우리는 쉽게 에너지에 의존할 수 있고, 에너지 수입을 보호하기 위한 무기에 그 모든 돈을 쓰는 것을 멈출 수 있습니다.

기업들은 의약품을 사유화를 강요해왔고 그들은 우리에게 건강관리와 의료보험에 더 많은 돈을 지불하도록 강요하고 있습니다. 정치인들에게 뇌물을 주면서 공공 의료비를 줄여 민간 의료 시설을 이용할 수밖에 없도록 했습니다. 사람들의 건강은 우선순위가 아니고, 기업의 이윤이 주된 목표입니다.

고소득 의료 전문가들은 대부분의 질병에 가장 적합한 천연 약초, 침술, 영양, 운동 그리고 다른 전통적인 건강 접근법들을 무시하거나 공격합니다. 시민들이 스스로, 무료로 할 수 있는 것은 아무것도 허용되지 않습니다. 우리는 광고를 통해 몸에 해롭거나 중독성이 있거나 심지어 치명적인 제약 제품을 사야 합니다. 그들은 이 약들을 홍보하기 위해 의사들에게 뇌물을 줍니다.

그들은 우리가 교육에 엄청난 돈을 쓰도록 강요하고 싶어합니다. 그들이 우리에게 정해놓은 일자리를

찾을 수 있도록 말입니다. 그들은 교육을 상품화합니다. 너무 비싸고 교육의 실제 업무와는 무관합니다.

그것은 사람들이 스스로 생각하고, 세상을 이해하고, 그들의 생각을 표현하고, 도덕적인 행동에 참여할 수 있도록 도와야 합니다. 교육은 단지 직업을 위한 자격을 얻기 위한 수단일 뿐이지, 스스로 생각하는 법을 배울 수 있는 기회가 아닙니다.

신문과 TV 뉴스의 저널리즘은 기업과 부자들을 보호하고 옹호하며 사람들을 혼란스럽게 합니다. 미디어는 성, 음식, 화려함으로 사람들을 유혹하는 것입니다.그래서 그들은 뷰유한 권력층에 의해 환경이

파괴되고 돈을 강탈되는것에 집중할 수 없습니다.

정부는 그러한 기업들을 통제하는 방법이 아니라, 기업들이 사용하는 우리를 통제하는 장치로 바뀌었습니다. 기업들은 수십억 달러를 들여 언론을 상대로 정부도 문제고 정치인들의 성격도 문제라는 것을 시민들에게 알리기 위해 뇌물을 바칩니다. 그들은 정부가 부자들의 능력을 통제하고 물리치기 위한 수단으로 운영될 수 있다는 진실을 숨깁니다.

아마도 우리에게 가해진 기업의 공격 중 가장 해로운 점은 과학에 대한 공격일 것입니다. 우리는 인간이 없는, 완전히 자동화된 비인간적인 사막인 우리 사회를 악몽으로 빠르게 변화시키는 기술이 필요하고, 심지어 피할 수 없는 것이라고 착각하고 있습니다. 한편, 과학적으로 생각하는 우리의 능력은 스마트폰과 게임, 포르노, 그리고 음식을 먹는 사람들의 이미지에 의해 파괴되고 있습니다. 이것은 우리 스스로 생각하는 능력, 객관적으로 세상을 분석하는 능력을 뺏기 위한 의도적인 전략입니다.

인간의 안보에 대한 필요성은 기업들에 의해 이용되고 있습니다.우리에게 막대한 부를 창출하고, 만들어지고 과장된

적들을 위한 무기를 팔기 위해서 말입니다.  그 무기는 엄청나게 비싸고 대부분의 경우 제대로 작동조차 하지 않습니다.

 “국방”에 지출되는 비용의 대부분은 은행으로 이전되고 “기밀” 예산의 베일에 가려져 흔적도 없이 사라집니다.

기업들이 우리의 재정적인 독립성을 파괴하고 있습니다. COVID19는 독립 중소기업을 파괴하고, 대기업이 싼값에 사들일 수 있도록 하는 방법으로 사용되었을 뿐만 아니라, 그러나 그것은 바로 같은 기업들이 운영하는 정부가 공급하는 “기본소득”에 의존하게 만드는 방법이기도 합니다.그들은 우리가 온라인, 신용, 또는 암호화폐를 통해 모든 구매를 하도록 강요하고, 따라서 은행과 기업들에게 우리가 만약 그들이 싫어하는 일을 한다면 우리의 돈을 동결하거나 매달 지급되는 “대금 지급”을 중단할 수 있는 권한을 부여합니다.

기업의 마지막 변혁은 우리의 정신과 영혼을 정복하는 것입니다. 우리의 의식을 그들이 통제할 수 있고, 우리가 돈을 지불해야 하는 상품으로 만드는 것입니다.

첫째, 모든 상호 작용은 다국적 기업이 제어하는 소셜 미디어와 이메일에 의해 온라인으로 강제 시행되고 있습니다. COVID19는 친구나 가족과의 모든 만남을 중지시키고, 편지를 보내는 것을 비싸게 하거나, 해외로 보내는 것을 불가능하게 만드는 방법입니다.

우리는 유아기부터 상업적인 음악과 예술, 영화, TV를 공급받습니다. 그래서 우리는 우리 자신의 예술, 우리 자신의 음악을, 우리의 경험에 훨씬 더 적합하게, 그리고 훨씬 더 건강하고 영감을 주는 것을, 우리 스스로, 무료로, 우리의 손으로 만들 수 있다는 것조차 알지 못합니다.

우리는 우리의 창의성을 위해 애플이나 구글에 의존하게 됩니다. 우리는 70년 전에 우리가 직접 만든 가구나 도구를 가게에서 구매해야 합니다.  만약 우리가 이런 것들을 직접 만든다면, 우리는 직업을 가질 것이고, 우리의 경제를 통제할 것입니다. 우리는 기업의 이윤을 보장하고 우리를 더 가난하게 만들기 위해 빨리 닳는 의류와 다른 제품들을 사야 합니다.

기업들은 TV에 광고된 소위 “전문가” 들로 구성된 산업을 만들었습니다. 가족을 운영하는 법, 친구를 사귀는 법, 성공하는 법을 알려주고 싶은 사람들입니다. 그들은 우리의 우선순위가 무엇이어야 하는지 말해줍니다.그들은 우리의 가족과 친구들이 해야 할 역할을 하며, 우리의 독립성을 훼손하고, 더 많이 소비하고, 화려하게 사는 것이

우리의 최우선 과제가 되어야 한다고 제안합니다.

슬프게도, 나이든 사람들은 젊은이는 영감이 없고, 이전 세대의 훈련이나 집중력이 부족하다고 말합니다. 그들은 젊음을 의존적으로 만드는 피상적인 소비 문화, 모든 것이 대가를 치르는 진부한 사회를 만들기 위해 출발한 기업들에 의해 젊은이들이 표적이 되고 있다는 것을 생각조차 하지 않습니다.

우리는 어떻게 해야 될까요?

우리 세계의 인수는 거의 완성되었습니다. 다행스럽게도, 이 공격에 대해 깨어났고 해결책을 찾기 위해 고군분투하고 있는 것입니다.

첫째, 우리는 다국적 기업에 의한 우리의 공동체, 정부, 그리고 우리의 정신의 인수에 대응하기 위해 우리의 사고방식이 독립적이어야 합니다.

이는 우리가 지역 차원에서 해야 할 일을 친구나 이웃과 진지하게 논의할 수 있는 상업 매체에서 벗어나 시간을 가져야 한다는 것을 의미합니다. 이것이 첫 번째 단계입니다. 우리는 정보 출처, 기관, 기업 및 은행과 어떤 식으로든 연계된 정보에 의존할 수 없습니다. 그들은 우리가 듣고 싶은 말을 할지는 몰라도 우리를 돕기 위해 거기 있는 것이 아닙니다.

둘째로, 우리는 비록 우리가 손으로 쓴다고 할지라도, 우리 자신의 정보, 저널리즘의 원천을 만들어야 합니다. 그리고 우리는 우리 자신과 자녀들이 이 피상적인 문화로부터 벗어나서 무엇이 실제로 일어나고 있는지에 대해 쓰도록 훈련시켜야 합니다.

그것은 우리가 우리 자신의 학교를 설립하고, 병원을 설립하고, 우리만의 예술과 가구를 만들고, 우리만의 오락거리를 생산해야 한다는 것을 의미합니다.

GMO 1회용 종자가 아닌 실제 씨앗으로 재배되고 농약이나 제초제, 석유 비료를 사용하지 않는 유기농 식품을 접할 수 있도록 농민들과 동맹을 맺어야 한다는 뜻입니다. 일단 기업 납품업체와 독립적으로 공급된 식량이 확보되면, 우리는 독립성을 되찾기 시작할 것입니다.

우리는 평생을 서로 지원하겠다고 다짐하는 모든 구성원에게 주택을 제공하고 공동의 미래를 위해 우리의 자원을 결합하는 협동조합을 설립해야 합니다. 우리는 다국적 기업에 의해 인수된 금융 시스템과 독립적으로 우리 자신의 물물 교환 시스템과 통화를 구성해야 합니다.

현재 계획은 모든 사람들에게 위험한 “백신 접종”을 하도록 강요하고 있습니다. 그렇지 않으면 의사를 만나거나, 학교에 가거나, 가게에서 음식을 사거나, 은행에서 돈을 찾을수있는 권리를 박탈당하기도 합니다.

그 계획의 시행은 올 여름에 시작될 것입니다. 우리는 완전히 독립적인 협동조합을 만들든지, 아니면 변형된 RNA의 주입을 통해 GMO로 전환되든지, 동시에 24시간 우리를 지켜보고, 기업들에게 그 정보를 팔고, 그리고 나서 쓰레기 방송과 광고를 통해 우리의 사고를 약화시키는 기술에 의해 완전히 통제될 것입니다. 소위 “스마트 시티”라고 불리는 곳입니다.

우리는 오래 행동할 필요가 없습니다.

Emanuel releases new killer COVID19 Vaccine

한반도 독립선언

최근에와서 몇명 의식있는 한국 지식인은 코로나 위기속에 상실한 대한민국 공화국 정체성에 분개하는바 올해 3월 1일 102년 전 탑골공원에서 낭독 한 독립선언을 계기로 새로운 독립운동을 준비하였습니다.
이 독립선언는 특정한 제국에서의 독립선언이 아니며 눈에 보이지 않는 국제금융제국으로부터 독립을 의미합니다.
세계금융제국으로부터의 한반도 진정한 한반도 경제, 정치 문화적 독립을 선언합니다. 

이만열

우벽송

더나은당

「ワシントンに対する目に見えない攻撃」 ジョー·バイデン大統領就任式に付す

「ワシントンに対する目に見えない攻撃」

ジョー·バイデン大統領就任式に付す

エマニュエル パストリッチ 

2021年 1月 20日

大変申し訳なく、惨憺たる気持ちで米国で発生した今回の事件について申し上げたいと思います。今回の事件は、ワシントンD.Cを襲い、アメリカ各州まで広がり、この小さな青い緑の惑星や世界中までを揺るがしました。このような侮辱的な混乱は、ジョージ·ワシントン大統領やエイブラハム·リンカーン大統領の謙虚な努力とはあまりにも比較され、むしろ旧ローマ帝国のネロ皇帝とカリグラ皇帝の狂暴な統治に比喩するのがより適切だと言えるほど、痛嘆すべき事件でした。本当に悲しい日でした。

結局、私たち全員が直面する挑戦はより大きくなり、危険はさらに緊迫したものになりました。しかし、逆に、この危機によって新しいことを成し遂げることができる激動力が誕生したと見ることもできます。つまり、過去の帝国の腐敗と国内の葛藤、分裂の泥沼に戻るのではなく、理想的で肯定的な共和国を蘇らせようとする皆の心のこもった意志で方向調整を行う必要があります。

ローマ皇帝マルクス·アウレリウスのかいたことによると、「あなたがもし恐怖や期待なしにあなたの使命を受け入れることができれば達成感を得りことができるだろう。あなたが天の意図にふさわしく「超人間的な真実性」を持てば、人生は幸せになるだろう。」

肯定的な思考へ進める唯一の道は、面白い伝説や華やかな神話ではなく、超人的真実性にあるということです。少し前、または過去数年間経験した悲惨な試練は、私たちが知らない方法で試験を受け、私たちを阻んでいたものが道になるようにするためのものです。

ある意味、我々が科学的方法に基づいた完璧で透明な国際的合同による徹底した調査が行われるまでは、国会議事堂に潜り込んだ攻撃について、今のところはいかなる中途半端な言及も慎むべきだと思います。

残念ながら、私たちには時間があまりありません。 これは4年ごとに繰り返される平凡な選挙でもありません。

おそらく、私たちは現時代の状況を火山の爆発のように受け止めなければなりません。何年にもわたってアメリカ社会で起きた、あたかもそれとなく進行してきた地質学的変化のように察知しにくくて、まるで何十年も何も起こらないように見えますが、その数十年はたった数日間、もしくは数時間で過激に進むこともあり得るのです。

とうとう溶岩のように荒くて原始的な政治の変化が起こり、傾斜の面を崩壊させ、巨大な山火事へと広がっています。我々がどのような国家、どのような地球にするかというビジョンを持つなら、我々は瞬間を捉えることができ、放出された力を肯定的な方向に誘導することができます。 溶岩が冷めると固くなるがごとく、堅固な制度の伝統や価値に耐えることができるように、現世代と次の世代が何世紀も享受して耐えなければなりません。

対照的に、現在、私たちが直面する挑戦に忠実でなければ、私たちが何らかの計画や方向もなく、例えば破壊の神であるシバに鍵を渡す場合、すなわち、人間のホーラブルナ本能的破壊力にまかせた場合、その溶岩の冷却によって形成される壁は、明らかに私たち全員を分裂させ、今後も何世紀もの間、私たちを、いかなる文明の発展的希望から隔離させることは明らかな事実なのです。

はい、そうです。ここ数日、アメリカに恐ろしい攻撃があり、ここ1年、恐ろしい伝染病が私たちを襲ってきました。

しかし、いざあの無惨な攻撃は、アメリカの国会議事堂では起きませんでした。実際、米国民すべてに加えられた攻撃は、多国籍投資銀行によって、そして資産管理および財政連合とシェル会社の系列会社の後ろに隠れ、私募ファンド会社によってまたスーパーリッチによって行われたもので、すべての連邦政府の実権が丸ごと彼らに引き渡されたというのが真の攻撃の結果だったことを直視しなければなりません。

マーティン·ルーサー·キング牧師は、「毎年政府の福祉プログラムより、軍事力と防衛費により多くの金を支出する国家は必ず国家として·霊的な死を迎えるだろう」と警告しました。

今後、私たちが、そして皆さんがすべきことについて言及する前に、まずCOVID-19に関する内幕と、これまでに何があったのかについて話をしたいと思います。

COVID-19ウイルスは、米国という社会のすべての四肢とすべての機関を感染させ、我らの頭の後ろに深く隠密な繁殖をする悪循環というDNAを植えつけました。このCOVID-19は、かつて世界に多くを提供していた国を頭から足まで感染させました。

文化とすべての制度、機関を飲み込んでしまうこの無惨な病気の起源は依然として曖昧だが、急速に拡散した我が国の惨憺たる道徳的破産と、また立派な高等教育を受ける幸運を享受し、余暇をもって経済、政治、歴史と哲学について学ぶことができる機会を持った人々の道徳的·倫理的堕落と汚され、良心によって、平凡な市民までもが真実な情報に接することができる機会が消えてしまいました。

暖かい特権に包まれていたそれらの恵まれたアメリカ人たちは、より偉大な善に貢献する彼らの役割に完全に失敗しました。 彼らはコロナという文明伝染病から解放される可能性のある最小限の機会さえ拒否しました.

幸運と特権を享受してきた私たちは、私たちが占めている利益を守り、防御することに目を向けてはいけません。私たちが享受した教育、技術は、すべての市民とともに分かち合うべき贈り物です。

何よりも、私たちは、常に私たちの心の目に、コンビニで夜遅くまで働く人々、そしてガソリンスタンドで事務所を雑巾がけしてゴミ箱を空ける人々、そして今ホームレスと高速道路に沿って昨日の夜、中途半端に立てた段ボール壁の裏に集まっている貧しい人々を心深く念頭に置き、力を入れて助けなければならないのです。

彼らには公正な機会が与えられていないだけであり、専門技術を学んだり、物理学と技術を理解したり、学ぶ機会がなかっただけです。 人間としての義務と責任を常に考えながら、彼らは私たちの心の中で最優先にならなければなりません。 私たちは彼らを助け、彼らを保護しなければなりません。 それはすべての政治のための礎石、つまり基礎となるべきです。

我々は我が国が停滞と高潮を繰り返す理念の摩擦や、世界の強力な勢力と毅然とした関係を持つ軍隊内の派閥間の勢力争いに巻き込まれないよう、抵抗しなければなりません。 私たちは、負傷したライオンの周りに集まったハイエナのように、あるいは豚が口をどこにでもほじくるように、低質で醜くなってはいけません。

私たちには超財閥の操り人形や寄生虫のような下積みで低級な行動は必要ありません。我々は、我々が寝ている間、ワシントンD.Cを占領した隠れた勢力に対抗する行動が必要なだけです。

フランクリン·D·ルーズベルト大統領が言ったように、「私たちは 金融独占、投機、無分別な銀行、階級間の敵対感、部分主義、戦争を利用した暴利という古い平和の敵と闘わなければなりません。 彼らは、アメリカ政府を自分の仕事に単なる服属品とみなし始めました。 われわれは、組織された金で運営される政府は組織暴力団体が操る政府と同じくらい危険だということを自覚すべきです」。

私たちは、すべてのアメリカ人と地球全体の人々の暮らしの経済的基盤を破壊する目的で計画されたCOVID-19詐欺を非難しなければなりません。その詐欺の背後勢力は、積極的で組織的な抵抗にのみ反応するため、我々は彼らに立ち向かわなければなりません。彼らの致命的な計画には理性と妥協は存在しません。

私たちは彼らのマスクを破り、真実と科学の明るい光の中で私たち自身のマスクをも破らなければなりません。

私たちはすでに国会議事堂に対する攻撃がどのように悪用されるかを知っています。

それは、その演劇の裏に実質的に存在する勢力を発見する手段ではなく、むしろその隠れた勢力が、米国のすべての自由言論を徐々に弾圧できるようにする、新たな911を作ることができるということです。

私は合同参謀本部の構成員たちの意図を疑うことを恐れません。

彼らは皆、大金を操られる政治家であり、共和国という棺おけに最後の釘を打つ、このような動きのすべての部分です。 911を目撃して陰で喜んだように。

すでに悪魔の法案は「愛国法」の制限を新たな次元に引き下げ、国内のあらゆる抗議、新しいワクチン政策に対するあらゆる疑問、批判を不法及び犯罪者として追いつめる準備をしています。

私はドナルド·トランプ大統領やジョー·バイデン上院議員に対する個人的な敵対感を持ってはいけません。 二人とも壊れて損傷したシステムの下で最善を尽くしました。 しかし、彼らのうち誰も大統領になる資格はなく、どちらも非合法的です。 政府全体が腐敗で崩壊したため、選挙はそもそも合法的に行われるはずがなかったのです。

かつて政府があった場所には不正腐敗だけがあり、結局、「金遊びのための支払い」だけが残っています。

ハーバード大学がCOVID-19を誇大広告するゴールドマン·サックスの道具になりましたが、FDA米国食薬庁は、多国籍企業が注文した危険なワクチンを押し付ける時、ワシントンポストとウォールストリート·ジャーナルは自分の個人的趣向によって人類全体を皆殺しようとする億万長者の歪んだ意志によって実行されており、私たちはみなそれに気づかなければなりません。

私は今日国内外のすべての道徳的責任感を持つアメリカ人に、直ちに良心から湧き出る行動を取るよう促しています。 誰も認めてもらえず感謝してもたえない寂しいことをしています。 

私は本日から、自由と正義に専念するアメリカのすべての市民を一か所に集めるためにたゆまぬ努力でこの場を占めることを厳粛に誓います。

合法的な選挙があるまで、または私よりももっと資格のある有能な人が現れるまで、この闘争を続けることを誓います。

米国と国連を抜本的に改革する準備ができた大統領が必要です. 同時に、そのような意志のある市民も必要です。

アメリカの政治的伝統とアメリカの統治の根は民主主義に基盤を置いていますが、その根と精神、根本的なインスピレーションは、1776年のアメリカ革命と1860年の奴隷制度に対する革命にさかのぼるということを思い起こさせていただきたい。 我々の伝統は革命的であり、その伝統が絶対的に重要な時期です。

独立宣言文を読んで差し上げます。

今日のコメントはある意味で二回目の「独立宣言」だからです。

今度はこれは大英帝国からの独立ではなく、億万長者とその召使いが運営する狡猾な金融帝国からの独立宣言です。

私たちは腐敗と略奪の帝国の搾取から、国家間の分裂と戦争から、国際的マスコミ操作、ファストフードと不必要な薬物と保険諸国からの独立を宣言します。

わが国父が言及したところによりますと、 

「私たちはすべての人間が平等に創造され、創造主から譲渡できない権利を与えられており、生命、自由、幸福を追求することができる真理を自明にしており、このような基本権利を確保するために、政府は政府間の同意から自分の正当な権力を導き、もしかすると体制の交替時に、それを変えたり廃止して新しい政府を立てることもまた国民の権利であり、そのような原則に基づいてそのような形で権力を組織することが国民の安全と幸福に影響を及ぼす可能性が最も高いと信じるからです。(略)しかし、逼迫と虐待、回避の長い列車が絶対独裁の下で国民の権利を侵害した際には、そのような政府を果敢に捨て、未来のセキュリティと公正な社会のために新たな警備員を提供することが、真の政府の良心であり義務です」。

全くその通りです。 重要な民主主義の過程がまさに革命であり、単に進歩的で保守的な両辺社会間の詐欺性の濃厚な偽りの味、つまりペプシとコカコーラの間の愚かな政治的渦ではないはずです。

ジェファーソン曰く;

「昔から自由という木は地道に愛国者の血と暴君の血で育てられてきた。」

その当時も今も自明な事実です。

誰かを大統領に任命する前に、必ず次のことを遂行しなければなりません。

1)億万長者、投資銀行、私募ファンド、體裁の中に寄生し、国を掌握するすべての陰険な金融機関を羅列し、暴露する具体的な方法を提示しなければなりません。

a) 最近の金融犯罪行為に関するすべての情報は、公開されます。

(機密解除及び国家危機の理由により非公開契約で発表);

b) 犯罪容疑は当然追及され、責任ある人々によって提起されます。 数十兆ドルをつぎ込んだ億万長者を含め、彼らの策略に巨額を投資し、または参加したすべての犯罪人が含まれています。

2) 国民が貨幣と金融(連邦金融理事会)を皮切りに、経済の全体の主権を掌握し、国民が国民のための経済を創出していきます。 グローバル投機の怪物を抹殺する方法に対する計画はたくさんあります。 必要であれば強制施行も可能です。

3) 真実を追求する市民で構成された団体を動員して、透明な言論の新しい形態を設立し、タブーを恐れずRCA victorから出てくる主人の声にだけ服従する犬のように、大企業後援者にだけ全面的に奉仕する腐敗した言論は迅速に代替されるでしょう。

4) 国際倫理市民委員会を形成し、大統領と議会の公正な選出を監督し、市民が参加できるようにし、また、資格を持つすべての候補者が、建設的な提案に対する平等で適切な露出を得られるプロセスを構築するための、全ての大企業の密かな後援や資金は、当然遮断されるでしょう。

5)国連を地球人のための真の地球統治機関にし、国連憲章で提示した親人類的理想を今まで破壊してきた投資者、融資、お金遊びの味を覚えたすべての億万長者を、永久に除去する国連改革案も出す予定です。

6)グローバル投資銀行と、企業の友人同士による生物多様性に対する脅威と破壊と気候変化に積極的に対応し、少数に極度の富が累積することを積極的に制裁します。また、技術、特に自動化および通信技術が国民の心と生計を破壊しているため、その弊害を防ぐことに焦点を合わせて国家安保の優先順位を設定します。

実現すべき事項は簡単ですが、それを達成する道は至難でしょう。 私が提示する人類の未来は、国家的、世界的な全ての地球人一人ひとりの参加による闘争を要求します。我々は、その道を共に歩む勇気とインスピレーションを必要とします。理性と論理に基づいた理念を納得する瞬間、自然により多くの意識ある人々が参加することでしょう。

私はこの過程を主宰する臨時の主宰者の役割を提案するわけですが、私は権力や財物への欲はありません。 古代ローマ帝国のシンシナトゥス将軍のように、私は社会改革が完成段階に至れば、ある時点で退く用意があります。

市民の皆さん、このゲームのボールは あなたの手元へ渡りました。 私たちは良心的共和国の再建のため、皆さんと一緒に前に進む準備ができています。 そして、その第一歩を踏み出す者は、まさに皆様です。

真実は止まらず行進を続けます。

ご傾聴頂きまして、再度、ご感謝いたします。

“워싱턴 DC에 대한 눈에 보이지 않은 공격”

“워싱턴 DC에 대한 눈에 보이지 않은 공격”

미국 대통령 취임식 때 연설

이만열 (임마누엘 페스트라이쉬Emanuel Pastreich)

Call for action in response to the occupation of Washington DC

2021년 1월 20일

매우 송구스럽고 참담한 마음으로 미국에서 발생한 이번 사건에 관하여 말씀드리고자 합니다.

워싱턴 D.C를 휩쓸고 미국 각 주 까지 퍼지며 이 작고푸른 녹색 행성과 모든 나라까지 뒤흔들었습니다. 이런 모욕적인 혼란은 조지 워싱턴 대통령 이나 에이브러햄 링컨 대통령 의 겸손한 노력과는 너무나도 비교되어 오히려 옛 로마제국의 네로 황제와 칼리굴라 황제의 광폭한 통치에 더 적절하다 할 만큼 통탄할 사건이었습니다. 참으로 슬픈 날이었습니다.

결국 우리 모두가 직면할 도전은 더 커졌으며 위험은 더 긴박 해졌습니다.

그러나 오히려 이 위기로 인해 새로운 것을 이룰 수 있는 격동력이 탄생했다고 볼 수도 있겠습니다. 즉, 이미 지나간 과거의 제국적 부패와 국내 갈등과 분열의 늪으로 다시 돌아가는 것이 아니라 이상적이고 긍정적인 공화국을 되살리고자 하는 모두의 진심어린 굳건한 의지로 다시 방향 조정을 할 필요가 있습니다.

로마 황제 마르쿠스 아우렐리우스가 쓰기를

“그대가 오늘 두려움이나 기대 없이 그대의 일을 받아들일 수 있다면 성취감을 얻을 수 있는것이다. 그대가  하늘의 의도에 합당하게 ‘초인간적인 진실성’을 가진다면 인생이 행복해질 것이다“

긍정적 사고방식으로 가는 유일한 길은 재미있는 전설이나 화려한 신화가 아니라 초인적 진실성에서 비롯되는 것입니다. 얼마 전 또는 지난 몇 년 동안 겪어야 했던 끔찍한 시련은 우리가 알지 못했던 방식으로 시험을 통해 우리를 막고 있는 것이 길이 되게 하기 위한 것입니다.

어떻게 보면 우리가 과학적 방법에 기반을 둔 완벽하고 투명한 국제적 합동의 철저한 조사가 시행될 때까지는 국회 의사당에 침투한 공격에 대해  지금은 그 어떠한 섣부른  언급은 자제하는 것이 좋을 것이라 봅니다. 아쉽게도 우리에게는 시간이 많지 않습니다. 이것은 매 4년 반복되는 평범한 선거도 아닙니다.

아마도 우리는 현세대의 상황을 화산의 폭발처럼 보아야 할 것입니다, 수년에 걸쳐 미국 사회에서 일어난 마치 은근히 진행되어온 지질학적 변화처럼 감지하기 어려워 마치 수십 년 동안 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보이지만 그 수십 년은 단 며칠 사이 몇 시간 안에 과격히 진행될 수도 있는 것입니다.

마침내 용암처럼 거칠고 원시적인 문화 정치의 변화가 터져 흘러서 경사면을 무너뜨리고 거대한 산불로 번지고 있습니다. 우리가 어떤 국가, 어떤 지구가 될지  비전을 갖는다면 우리는 순간을 포착할 수 있고 방출 된 힘을 긍정적 인 방향으로 유도할 수 있습니다. 용암이 식으면 굳어 견고해진 제도 전통 및 가치를 견딜 수 있든 없든 현세대와 또한 다음 세대가 수세기 동안 누리든 견디든 해야 할것입니다.

대조적으로, 현재 우리가 당면한 도전에 충실하지 못했다면  우리가 어떤 계획이나 방향없이, 예를 들어, 그냥 시바신 에게 열쇠를 넘길 경우, 즉 끔직한 인간의 본능적 파괴력에 맞길 경우 그 용암의 냉각에 의해 형성되는 벽은 분명코 우리 모두를 분열시킬 것이며 앞으로도 수세기 동안 우리를 그 어떠한 문명의 발전적 희망으로부터 격리시킬것은 뻔한 사실입니다.

예, 그렇습니다. 지난 며칠 동안 미국에 끔찍한 공격이 있었고 지난 1 년 동안 끔찍한 전염병이 우리를 강타했습니다.

.

그러나 정작 그 끔찍한 공격은 미국 국회 의사당에서 일어나지 않았습니다. 실제 미국과 미국 국민 모두에게 가해진 공격은 다국적 투자은행에 의해 그리고 자산 관리 및 재정연합과 쉘 회사의 계열사 뒤에 숨어 사모 펀드 회사에 의해 또한 슈퍼 리치에 의해 가해진 것이며 전체 연방정부의 실권이 통째로 그들에게 인수되었다는 것이 진정한 공격이었음을 직시해야합니다.

마틴 루터 킹 목사는,

“매년 사회적 체제 향상 프로그램보다 군사력과 방위비에 더 많은 돈을 지출하는 국가는 기필코 국가적 영적 죽음을 맞이할 것이다“ 라고 경고했습니다.

앞으로 우리가 그리고 여러분이 해야 할 일에 대한 언급이 있기 전에 우선 COVID19에 대한 내막과 지금까지 무슨 일이 있었는지에 대해 이야기 하겠습니다.

COVID 19 바이러스는 미국이란 사회의 모든 사지와 모든 기관을 감염시켰으며 신체라는 정치적 몸뚱아리의 머리 눈 뒤에 깊이 은밀한 번식을 하게끔 악순환이라는 DNA를 심어놨습니다. 이 COVID19는 한때 세상에 많은 것을 제공하던 국가를 머리부터 발까지 감염시켜 놓았습니다.

문화와 모든 제도, 기관을 삼켜버리는 이 끔찍한 질병의 기원은 여전히 모호하지만 급속히 확산한 우리 나라의 참담한 도덕적 파산과 훌륭한 고등 교육을 받는 행운을 누렸고 여가와 경제와 정치 역사와 철학에 대해 배울 수 있는 기회를 가졌던 사람들의 도덕적 윤리적 타락과 더럽혀진 양심으로 인해 평범한 시민마져 진실된 정보를 접할 수있는 기회가 사라져버렸습니다.

따뜻한 특권에 싸여 있던 미국인들은 더 위대한 선에 공헌하는 그들의 역할에 완전히 실패했습니다. 그들은 문명 전염병으로부터 구해질 수 있는 최소한의 기회조차 거부했습니다.

행운과 특권을 누렸던 우리는 우리가 차지하고 있는 이익을 지키고 방어하는데 시선을 두면 안 됩니다. 우리가 누렸던 교육, 기술은 모든 시민과 함께 나눠야 할 선물입니다.

무엇보다도 우리는 항상 우리의 마음의 눈에 편의점에서 늦은 밤까지 일하는 사람들 그리고 주유소에서 사무실을 걸레질하고 쓰레기통을 비우는 사람들 그리고 지금 노숙자와 고속도로를 따라 어젯밤에 어설프게 세운 골판지 벽 뒤에 함께 모여 있는 빈곤한 이웃들 모두를 가슴깊이 염두해 두고 능력껏 도와줄 수 있어야 할 것입니다.

그들에게는 공정한 기회가 주어지지 않았을 뿐이며 전문 기술을 배우거나 물리학과 기술을 이해하거나 배울 기회가 없었을 뿐입니다. 인간으로서의 의무와 책임을 항상 생각하면서 그들은 우리 마음속의 최우선이 되어야 합니다. 우리는 그들을 도와야 하며 그들을 보호해야 합니다. 그것은 모든 정치를 위한 종석(핵심) 즉 기초가 되어야 합니다.

우리는 우리 나라가 침체와 고조를 반복하는 이념의 마찰이나 전 세계의 강력한 세력들과 의연한 관계를 맺은 군대 내 파벌 간의 세력다툼으로 휘말리지 않도록 저항해야 합니다. 우리는 부상당한 사자 주위에 모인 하이에나처럼 또는 돼지가 주둥이를 아무데나 쑤셔보며 다니는 것처럼 저질스럽고 흉측해지면 안될 것입니다.

우리에게는 초재벌의 꼭두각시 인형이나 기생충같은 밑바닥의 비열하고 저급한 행동이 필요치 않습니다. 우리에게는 우리가 자는 동안 워싱턴 D.C를 점령한 숨겨진 세력에 대항하는 행동이 필요할 뿐입니다.

프랭클린 D. 루즈벨트 대통령이 말했듯이,

“우리는 평화 사업 및 금융독점, 투기, 무분별한 은행, 계급간의 적대감, 부분주의, 전쟁을 이용한 폭리라는 오래된 적들과 투쟁해야 합니다. 그들은 미국 정부를 자신의 업무에 대한 단순한 부속으로 간주하기 시작했습니다. 우리는 조직된 돈으로 운영 된 정부는 조직 폭력단체가 조종하는 정부만큼 위험하다는 것을 알아야 합니다.”

우리는 모든 미국인과 지구의 모든 사람들의  삶의 경제적 기반을 파괴 할 목적으로 계획된     COVID19 사기를 비난해야합니다. 그 사기 배후의 세력은 적극적이고 조직적인 저항에만 반응하기 때문에 우리는 그들에 맞서 싸워야합니다. 그들의 치명적인 계획에는 이성과 타협이 존재하지 않습니다.

우리는 그들의 마스크를 찢고, 진실과 과학의 밝은 빛 속에서 우리 자신의 마스크 또한 찢어야 할 것입니다.

우리는 이미 국회 의사당에 대한 공격이 어떻게 악용될지 볼 수 있습니다.

그것은 그 연극 뒤의 실질적으로 존재하는 세력을 발견하는 수단이 아니라, 오히려 그 숨은 세력이 미국의 모든 자유 언론을 서서히 탄압할 수 있도록 허락해 주는 새로운 9/11을 만들 수 있습니다.

나는 합동 참모 본부의 구성원들의 의도를 의심하는 것을 두려워하지 않습니다.

그들은 모두 큰 돈에 조종당하는 정치인들이며, 공화국이라는 관에 마지막 못을 박는 이런 움직임의 모든 부분입니다.  9/11을 목격하고 다른 모습으로 기뻐했던 것처럼.

이미 악마의 법안은 “애국법”의 제한을 새로운 차원으로 하락시켜 모든 국내 항의, 새로운 백신 정책에 대한 모든 의문, 비판을 불법 및 범죄자로 몰아붙히는 준비를 하고 있습니다.

우리는 도널드 트럼프 대통령이나 조 바이든 상원을 향한 개인적인 적대감을 가져서는 안 됩니다. 둘 다 부서지고 손상된 시스템에서 최선을 다했습니다. 그러나 그들 중 어느 누구도 대통령이 될 자격이 없으며 둘 다 비합법적입니다. 정부 전체가 부패로 붕괴했기 때문에 선거는 애당초 합법적일 수가 없었습니다.

한때 정부가 있던 곳에는 부정부패만 있고 결국 “돈장난 놀이를 위한 지불” 만 남았습니다.

하버드 대학이 COVID19를 과대 광고하는 골드만 삭스의 도구가 되었는데 FDA 미국 식약청은 다국적 기업이 주문한 위험한 백신을 밀어 붙일때, 워싱턴 포스트와 월스트리트 저널은 자신의 개인적 취향에따라 인류 전체를 몰살하려는 억만 장자의 삐뚤어진 의지에 의하여 실행될 때 우리 모두는 깨달아야만 합니다. 어느 서럽게 돈 많은 영혼 빈 늙은이들의 광기 뒤에 모두가 알아차리지 못한 그 어떤 숨은 의도가 있는지를…

저는 오늘날 국내외 모든 도덕적 책임감을 갖은 미국인들에게 즉각 양심에서 우러나오는 행동을 취하라고 촉구하고 있습니다. 아무도 인정하지도 않고 고마워하지도 않는 외로운 일을 하고 있습니다.

저는 오늘부터 자유와 정의에 전념하는 미국 모든 시민들을 한데 모으기 위한 끊임없는 노력으로 이 자리를 차지할 것을  엄숙히 맹세합니다.

합법적인 선거가 있을 때까지, 또는 저보다 더 자격 있고 유능한 사람이 나타날 때까지 이 투쟁을 멈추지 않을 것을 맹세합니다.

우리는 미국과 유엔의 근본적인 개혁을 할 준비가된 대통령이 필요합니다 동시에 그런 의지 있는 시민들도 필요 합니다.

미국의 정치적 전통과 미국의 통치의 뿌리는 민주주의에 기반을 두고있지만, 그 뿌리와 정신, 근본적인 영감은 1776년 미국 혁명 그리고 1860년 노예제도에 대한 혁명으로 거슬러 올라간다는 것을 상기시켜 드리고 싶습니다. 우리의 전통은 혁명적이며, 그 전통이 절대적으로 중요한 시기입니다.

독립 선언문을 읽어 드리겠습니다.

오늘의 코멘트는 어떤 의미에서 두 번째 “독립 선언”이기 때문입니다.

이것은  대영 제국으로 부터의 독립이 아니라 억만 장자와 그 하인이 운영하는 교활한 금융제국으로부터의 독립선언입니다.

우리는 부패와약탈의 제국의 착취에서, 국가간의 분열과 전쟁에서, 국제적 언론 조작, 패스트 푸드와 불필요한 약물과 보험 제국으로부터의 독립을 선언 합니다.

우리의 국부들께서 언급하신바

“우리는 모든 인간이 평등하게 창조되었고, 창조주로부터 양도할 수 없는 권리를 부여 받았으며,생명, 자유, 행복을 추구할 수 있는 진리를 자명하게 하는바 이러한 기본 권리를 확보하기 위해 정부는 정부간의 동의로부터 자신의 정당한 권력을 도출하고, 혹 체제의 교체시 그것을 바꾸거나 폐지하고 새로운 정부를 세우는 것 또한 국민의 권리이며, 그러한 원칙에 기초를 두고 그러한 형태로 권력을 조직하는 것이 국민의 안전과 행복에 영향을 미칠 가능성이 가장 높은 것으로 믿기에 이처럼 공포하는바 입니다…그러나 핍박과 학대 또는 회피의 긴 열차가 절대 독재 하에서 국민의 권리를 침해할 시에는 그러한 정부를 과감히 버리고 미래의 보안과 공정한 사회를 위해 새로운 경비원을 제공하는 것이 진정한 정부의 양심이자의무입니다.”

전적으로 옳습니다. 중요한 민주주의의 과정이 바로 혁명이며, 단순히 진보적이고 보수적인 양변 사회 사이의 사기성 농후한 거짓스런 맛, 즉 펩시와 코카콜라 사이에 어리석은 정치적 소용돌이가 아닐것입니다.

제퍼슨이 말하기를 ;

“옛부터 자유라는 나무는 꾸준히 애국자의 피 와 폭군의 피로 가꾸어져야만 했다.”

그 당시에도 지금도 자명한 사실입니다.

누군가를 대통령으로 누군가를 임명하기 전에 필히 다음 사항을 수행해야 할 것입니다.

1)

억만 장자, 투자 은행, 사모 펀드 및 체재 안에 기생하며 국가를 장악한 모든 음흉한 금융 기관을 나열하고 폭로할 수 있는 구체적 방안을 제시해야 합니다 :

a) 최근의 금융범죄 행위에 관한 모든 정보는 공개될 것입니다

(기밀 해제 및 국가 위기의 이유로 비공개 계약에서 발표);

b) 범죄 혐의는 당연히 추궁될 것이며 책임 있는 사람들에 의해 제기됩니다. 수십조 달러를 쏟아 부은 억만장자를 포함하여 그들의 수작에 많은 것을 투자했거나 동참한 모든 범죄인을 포함합니다.

2)

국민이 화폐와 금융(연방금융이사회)을 시작으로 전체 경제의 주권을 장악할 것이며 국민이 국민과 국민을 위한 경제를 창출할 것입니다. 글로벌 투기 괴물을 말살하는 방법에 대한 계획이 많이 있습니다. 필요한 경우 강제 시행도 가능할 것입니다.

3)

진실을 추구하는 시민으로 구성된 단체를 동원하여 투명한 언론의 새로운 형태를 설립할 것이며 금기를 두려워하지 않고 RCA victor에서  나오는 주인의 목소리에만 복종하는 개처럼 대기업 후원자에게만 전적으로 봉사하는 부패한 언론은 신속하게 대체될 것입니다.

4)

국제윤리시민위원회를 형성하여 대통령과 의회의 공정한 선출을 감독하며 시민들이 참여할 수 있도록 하고 또한 자격을 갖춘 모든 후보자가 건설적인 제안에 대한 평등하고 적절한 노출을 얻을 수 있도록 하는 과정을 구축하기 위한 모든 대기업의 은밀한 후원이나 자금은 당연히 차단될 것입니다.

5)

유엔을 지구인을 위한 진정한 지구 통치기관으로 만들고, 유엔헌장에서 제시한 친인류적 이상을 이제껏 파괴한 투자자, 융자, 돈장난에 맛들인 그 모든 억만장자들을 영구 제거하는 유엔 개혁안도 내놓을 것입니다.

6)

글로벌 투자 은행과 기업 친구들에 의한 생물 다양성에 대한 위협과 파괴와 기후 변화에 적극적으로 대응할 것이며 소수에게 극도의 부가 누적되는 것을 적극적으로 제재할 것이며 기술, 특히 자동화 및 통신 기술이 국민의 마음과 생계를 파괴하고 있기에 그 폐단을 막는데 초점을 맞추어 국가 안보 우선순위를 설정할 것입니다.

실현되어야할 사항은 간단하겠지만 그것을 달성하기엔 순탄치만은 않을 것입니다. 제가 제시하는 인류의 미래는 국가적, 세계적 모든 지구인 한 사람 한 사람의 참여적 투쟁을 요구합니다. 우리는 그 길을 함께할 용기와 영감이 필요합니다. 이성과 논리에 입각한 이념은 납득이 되는 순간 자연히 더 많은 의식있는 사람들은 동참할 것입니다.

저는 이 과정에 대한 주최자의 임시 역할을 제안하지만 저는 권력이나 재물에 대한 욕심이 없습니다. 고대 로마제국의 신시나투스 장군처럼, 저는 사회개혁이 완성단계에 오르디 시작하면 어느 시점에서는 물러날 용의가 있습니다.

동료 시민여러분 이제 이 게임의 공은 당신한테 갔습니다. 우리는 양심적 공화국을 재건하기 위해 여러분과 함께 앞으로 나아갈 준비가 되어 있습니다. 그리고 그 첫걸음을 내딛는 자는 바로 여러분입니다.

진실은 멈추지않고 계속 행진할것입니다.

경청해주심에 다시한번 감사드립니다

(번역: 우벽송)

“让我们行动起来!” (美国总统 就职典礼 贝一明的演讲)

“让我们行动起来!”

(美国总统 就职典礼)

贝一明

Emanuel Pastreich

(美国总统大选独立参选人)

2021年 1月 20日

今天发表这篇演讲时,我深感沉痛,同时也心怀与这项使命相称的谦卑与解决当前危机不可或缺的见解。这场既成事实的混乱已经席卷华盛顿特区,且将其藤蔓伸向美国各地,伸向这一蓝绿相间的星球上的每一个国家。比起乔治·华盛顿或者亚伯拉罕·林肯的有序治理,这场混乱更配得上罗马帝国的尼禄皇帝和卡里古拉皇帝的残暴统治。

在我们面前,挑战已严峻到无以复加,危险已迫在眉睫。然而,这场危机同时也打破了沉寂,开辟出了空间,让我们得以迎接全新的变革,复兴我们的国家,推动它沿正轨前进,不再重蹈覆辙,不再重陷帝国冲突与国内冲突的泥淖。往事已矣,但未来可期。

正如罗马皇帝马可·奥勒留所述:

“倘若人能够无惧无欲地履行职责,总能在从事的事情中获得满足,奉行神之意旨,拥抱‘超凡的真实’,字字句句出自真心,那么他的生活将幸福无比。”

铺成前方唯一一条光明大道的,便是“超凡的真实”,而非华而不实的假象。其实再过去的几天乃至几年中,我们都已经历过残酷的试炼,为这场考验做好了准备——再次引用马可·奥勒留的名言,“拦路石变为了铺路石”,然而我们对此无知无觉。

在通过科学方法针对国会奇妙遭袭一事开展全面、透明的国际调查之前,我们最好保持沉默。

然而,与此同时,留给我们的时间已经不多了。

这既不是任一历史性的时刻,也不是简简单单的一场选举。

也许我们应当把这一事件视为一场火山爆发,视为各种地质变化在美国社会中经过多年酝酿之后突然现身的结果。时间一天天、一个小时一个小时地过去;就这样,几十年来,它们悄无声息,直到这一刻。

未经操控、漫无目的的文化与政治变革岩浆蓦然喷发,冲下山坡,让森林化作火海。我们如果有足够远见,知晓我们的国家、我们的星球会变成何种样貌,一定会当机立断,将这股力量加以正确引导。岩浆冷却之后,即可变为坚固至极、可存续几百年之久的制度、文化和价值观根基。

反之,如果我们畏首畏尾,如果我们肆意放纵人类的破坏天性、为所欲为,如果我们随意将钥匙交给破坏之神湿婆,那么岩浆冷却后将化作道道高墙,将我们彼此隔绝孤立几个世纪,让我们就此寸步难行。

没错,在过去的几天中,在过去的一年里,美国的确遭受重创;这场严酷的疫情也让我们难以招架。

然而我所指的,并不是国会侵袭事件,不是。美国所遭受的真正袭击,是躲在层层化名和空壳公司背后的超级富豪、跨国投资银行、各种资产管理公司和私人股本公司通过接管整个联邦政府来实施的。他们的行动无声无息、无迹可循。

小马丁·路德·金牧师的话正中要害:“一个军费支出年年超过社会改善项目经费的国家正在走向精神末日。”

在讨论必要措施以及现在的当务之急之前,让我们先来看一看眼下的情况,尤其是新冠疫情所造成的影响。

新冠病毒已感染美国社会的每一肢体和器官,并且已经将邪恶的DNA深深植入这一国家,悄悄地繁衍增殖。它是如此地可恨,让一个曾为世界做出不可估量的贡献的国家病入膏肓、面目全非。

这种疾病大肆侵蚀着我们的文化和制度,其起源尚不为人所知。而国家道德沦丧;有幸接受良好教育的人败德辱行;有时间、有机会学习经济学、政治学、历史和哲学,从而了解新闻报道内涵的人三缄其口,从不把自己的所知所想告诉给普通大众——这一切都助长了病毒的气焰,加速了疫情的蔓延。

上述美国人享受着优厚的特权,却完全背弃了自己成全大义的职责。哪怕可以让不甚幸运的人脱离这场文明瘟疫的折磨,他们也不愿意付出一点点努力。

我们这些得天独厚之人绝不该视自己享受到的利益为理所应当之物,更不该自私吝啬。我们所受到的教育、学到的技能都是上天轻轻交到我们手中、让我们与他人分享的礼物。

最重要的是,我们必须时时刻刻地记挂着那些在便利店、在加油站工作至深夜的人;那些破晓时分便早早起床,为我们打扫办公室、倒垃圾桶的人;还有那些如今无家可归、昨晚在高速公路旁用薄纸板借以挡风、凑在一起取暖的人。

他们时运不济,没有机会学习专业技能、了解物理学和技术。我们在思忖自己的职责与义务时,一定要首先考虑到他们。我们必须帮助他们、保护他们——一定要把这种情怀作为所有政策的重心与基础。

现在,我们必须抗争,必须联合全世界的强大力量,为了阻止我们的国家滑向一系列军队派系之间的大小内斗而抗争。我们必须遏制银行家们的恶劣勾当,让他们不要再像一群围攻狮子的鬣狗,像一群争着把嘴伸入食槽的猪一样,疯狂敛财。

我们无需对超级富豪手中的傀儡,对卑鄙的寄生虫抱任何期望。我们要针对趁人不备占据华盛顿的幕后黑手采取行动。

正如前总统富兰克林·D·罗斯福所说:

“我们已同和平的旧有敌人——商业和金融垄断、投机、不计后果的金融行为、阶级对立、地方主义和战争奸商展开斗争。

他们开始认为,美国政府不过是自己手上业务的附属品。现在我们知道,政府由有组织的金钱团体操纵,同被有组织的暴徒控制一样危险。”

我们必须声讨那些意欲利用新冠疫情摧毁所有美国人乃至全世界人民生活经济基础的邪恶势力。我们要反抗他们,因为他们只会对积极的、有组织的抗争做出回应。他们没有考虑过实施那些置人于死地的计划的理由,也决不会妥协。

我们要撕下他们的面具(口罩),然后再摘下我们自己的面具(口罩),迎接真理和科学的曙光。

国会大厦遭冲击事件将会如何被人利用,我们心知肚明。他们不会揭露这场闹剧背后的导演,而是会向当年911惨剧上演之后一样,趁机放任幕后势力压制美国境内的言论自由。我可以毫无顾忌地对参谋长联席会议全体成员的意图表示质疑。他们都是与大财团联系紧密的政客,都要插手在共和国之棺上钉下最后一枚钉子。其实对于911恐怖袭击事件后发生的一切,他们也乐于视而不见。

如今,严刑峻法正在酝酿当中。《爱国者法案》的限制范围将进一步扩大,一切国内抗议活动,以及一切对于新疫苗接种制度的质疑,都将被视为违法犯罪。

我们不应对唐纳德·特朗普或者乔·拜登先生心怀怨恨。在腐朽不堪的制度之下,他们都已尽力;然而他们并无担任美国总统的资格,并非美国的合法领导人。整个政府都已陷入腐败泥潭,因此大选并不合规合矩。

本应矗立着政府的地方,现在只剩下腐败,沦为了“买票入场”的闹剧场。

那些悲伤的人不过是一群冲浪者,他们试图驾驭突然涌出的乱流,却对这股浪潮的本质一无所知。

当哈佛大学成为高盛集团炒作疫情的工具,当FDA遵照跨国企业的命令推广危险的疫苗,当《华盛顿邮报》和《华尔街日报》由视我们为草芥的亿万富翁掌控时,我们面对的,可不仅仅是空心人的悲哀与空虚。

今天,我要承担起这份沉重而又无甚回报的使命,呼吁国内外所有道德与责任感尚存的美国人挺身而出、行动起来。

我在此庄严宣誓,要从今日起担负领袖职责,团结所有美国民众为争取自由和正义而奋斗,直至合理合法的大选重归美国,直至有更加胜任这一位置的能力出众之人来代替我。

我们需要一位总统,不,一位公民,来对美利坚共和国,对联合国进行彻底变革。

让我来提醒诸位,尽管美国的政治传统与联合国的管理制度以民主为基础,但其根基,其灵魂,其基本理念都与革命有关,可追溯至1776年美国革命,追溯至1860年的反奴革命。我们的传统本来就富有革命性;此时此刻,这一传统更是举足轻重。

让我来为诸位诵读《独立宣言》,因为在某种程度上,我今日的演讲也是另一份《独立宣言》。只是这一次,我们不是要从大英帝国独立,而是要摆脱一个超级富豪及其仆人们在其内暗中为害、被他们操控的金融与投机帝国。

我们在此宣布,脱离这个腐败丛生、掠夺人民的帝国,这个对外战争不断、媒体精于洗脑的帝国,这个为谋利而大肆推广速食与非必需药物的帝国。

当时,我们的开国元勋是这样讲的:

“我们认为,下述真理不言自明:所有人生而平等,被造物主赋予了不可让渡的权利,包括生活、自由与追求幸福的权利。——为了保障这些权利,人们组建政府,使政府的正当权力源自于被统治者的同意。——不论何种政府,只要违背了这些宗旨,人民便有权将其加以改造或废除,建立起全新的政府,让新政府以上述原则为基石,以上述形式组织权力,最大可能地给人民以安全与幸福……然而当权者一再滥用职权、篡夺人民权力时,人民有权、有义务,抛弃这样的政府,为他们未来的安全提供新的保障。”

没错。民主过程的关键环节之一是革命。在进步派与保守派的浮夸言论之间漫无目的地左右摇摆不过是自欺欺人,无异于在百事可乐与可口可乐之间做选择,与所谓的“政治意识”无甚关联。

关于自由,托马斯·杰斐逊曾有一句精辟的论述。

杰斐逊写道:

“自由之树必须以爱国者和暴君的鲜血时时浇灌,以使其永葆活力。”

这句话在当时千真万确,于今日更是至理名言。

在将任何人承认为总统之前,我们都必须:

1)列出名单,统计掌控我们国家的超级富豪、投资银行、私募基金和其他寄生性金融机构,同时制定计划,以: a) 将其近日罪行的相关信息公之于众(以应对国家危机为理由,将此信息解密,或者从保密协议中释出);b) 让罪魁祸首(包括斥巨资将自己包装成为人民朋友的富豪)面临刑事指控。

2)从货币与金融领域(美联储)着手,控制经济,建立民有、民治、民享的经济体系。旨在控制全球投机怪兽的计划有很多,我们需要一一实施。

3)动员民众创办致力于追求真相、不会对敏感话题闭口不谈的新闻媒体,使其迅速取代只为企业金主服务的腐败媒体。

4)建立道德公民国际委员会,监督总统大选及国会选举,保证其公正公开,让民众能够充分参与,阻止企业献金,令所有合格候选人都有机会提出自己建设性的提议。

5)为联合国改革提出切实规划,使其成为地球公民真正的地球治理平台,永远将利用该组织谋利、违背《联合国宪章》宗旨的银行家和超级富豪关在门外。

6)将我们的国家安全工作重点转移至阻止全球投资银行及其伙伴继续对生物多样性造成破坏、对气候造成不良影响;解决财富过度集中问题,停止对技术,尤其对自动与通讯技术的滥用,让民众的思考能力和生计免遭破坏。

提出要求十分简单,但实现它们绝非易事。

这项工程需要美国乃至全球共同努力,需要有勇有谋之士为我们指引道路,需要大家配合跟随。

我在此自告奋勇,暂时担任这一过程的组织者一职,然而并非为了谋求权力或者财富。我决意效仿辛辛那特斯,可以随时让贤。

未来在你们的手中,我亲爱的同胞们。我们已经准备就绪,即将组织、领导大家让我们的国家脱胎换骨。然而最终做出决断的,一定是你们。

真理永不止步。

感谢诸位的聆听。

“The Future of the US-Korea and the US-Japan Alliance” Asia Institute Seminar (July 31, 2 PM)

Invitation only (There are three places left. Please do contact me if you are interested in attending)

“The future of the US-Korea and the US-Japan Alliance”

The Asia Institute

Emanuel Pastreich

President

The Asia Institute

Friday, July 31, 2020

2-4 PM

@ Dalgaebi

Discussion with Emanuel Pastreich, president of the Asia Institute

On the seventieth anniversary of the outbreak of the Korean War, an event that transformed the United States role in East Asia and ushered in both the US-ROK and US-Japan alliances, the world is going through profound shifts that are both rewriting the definition of security and transforming the position of both the Republic of Korea and Japan in the international community.


Emanuel Pastreich, the president of the Asia Institute, is the most prominent American working on Korean and Japanese issues in East Asia who has spent the last 25 years working on Korean and Japanese affairs. He will present his insights on what the future offers for the Republic of Korea and for the United States, and also suggests how the two alliances need to transform in order to meet upcoming challenges.

Emanuel Pastreich serves as the president of the Asia Institute (asia-institute.org), a think tank that builds bridges between individuals in Asia and around the world to respond to the greatest challenges of our time: climate change, the impact of technological change on human society, the rapidly shifting nature of international relations and the spread of a culture of anti-intellectualism.

The Asia Institute has offices in Washington D.C., Seoul (Republic of Korea), Hanoi (Vietnam) and Tokyo (Japan).

Location

Dalgaebi

Dalgaebi.co.kr

Sejong-daero 19 gil 16, Jung-gu

(across street from Doksu Palace on the street leading from Sejong-ro (Gwanghwamun) to the British Embassy)

02 765-2035

달개비

서울시 중구 세종대로 19길 16

Declaration of Candidacy for President (June 15, 2020)

Declaration of Candidacy for President

(June 15, 2020)

Press Center

Seoul Foreign Correspondents’ Club

Opening remarks

“The COVID19 virus has infected every aspect of American society, implanting its vicious DNA deep in the body politic and rendering a nation that offered much to the world unrecognizable to many of us. The origins of this horrific virus remain uncertain, but it has been abetted by a deep moral bankruptcy, by the collapse of a sense of ethical commitment on the part of those who had the good fortune to receive good educations, who have had the leisure to be able to think for themselves.
We, those who have had such good luck, must not consider our benefits as something we possess, most certainly not something we should defend, but should first and foremost always have in mind those who work late at night at the convenience store, or mopping up in office buildings, or who, homeless, huddle together behind cardboard walls along a freeway. Those Americans have not had the chance to learn our skills, to understand economics or culture, history and security. It is first and foremost our duty to stand with them and to protect them.”

Declaration of Candidacy for President
Opening remarks by former Chairman of the National Assemby Lee Bu-young
Remarks after the event to journalists